Over Quoratio

Werken en Leren is de recruitment pagina van Quoratio B.V. Quoratio bestaat sinds 2001 en heeft in haar bestaan al meer dan 1000 mensen opgeleid als trainee in het vakgebied salarisadministratie. Sinds 2013 heeft Quoratio een tweede traineeship waarin mensen worden opgeleid en aan het werk gaan in de zorgadministratie. Begin 2017 is hier ook het Traineeship Financiële Administratie aan toegevoegd.

ONZE MISSIE
Quoratio heeft een uniek ontwikkelingsconcept voor jong talent in combinatie met diepgaande specialistische kennis. Medewerkers worden gestimuleerd en uitgedaagd, stilstand is achteruitgang. Klanten willen specialisten inzetten die passen binnen hun normen & waarden en hun potentieel omzetten in echte toegevoegde waarde. Kortom:

‘Werk, Leer, Leef en … Verander’

ONZE VISIE
Organisaties worden geconfronteerd met een discrepantie tussen de vraag en het aanbod van personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Economische ontwikkelingen beïnvloeden deze fluctuaties sterk. Voor de kwantiteit wenden zij zich tot het uitzendwezen en voor de kwaliteit tot specialisten. Echter, de prijs-kwaliteitverhouding en de continuïteit zijn punten van zorg en aandacht. In combinatie met de toenemende vergrijzing verwachten organisaties blijvend op zoek te moeten naar instroom van jong en gemotiveerd personeel.

Quoratio heeft vergaande branchekennis en ervaring, klantkennis en begrijpt haar doelgroepsegment binnen de arbeidsmarkt. Kwaliteit blijft boven kwantiteit staan. Synergievoordelen en complementaire diensten van en aan zusterorganisaties ondersteunen hierbij.

QUORATIO GROEP
Quoratio maakt deel uit van de Quoratio Groep. Wij bieden vanuit onze specialisatie organisaties deskundige oplossingen. Diverse bedrijven binnen de Quoratio Groep zijn hier dagelijks mee bezig. Klanten opereren binnen een steeds complexere omgeving en zullen aan steeds hoger eisen moeten voldoen.

Ruim 200 vakspecialisten helpen onze klanten vooruit binnen gespecialiseerde bedrijven. Zij kennen de markt, de laatste ontwikkelingen en de trends. Quoratio Groep hecht aan kernwaarden, die al sinds 2000 gelden. Deze kernwaarden dragen bij aan het succes van de ondernemingen, haar klanten en medewerkers:

Continuïteit en communiteit: Gericht op duurzaam ondernemen en het bieden van toegevoegde waarde. Langere dienstverbanden bieden vertrouwen, en een constante alerte houding op kwaliteit creëert professionaliteit. Elk bedrijf is er voor de mensen die willen bijdragen aan continuïteit en kwaliteit. Quoratio Groep streeft naar behoud van eigenaarschap van en zeggenschap over haar bedrijven. Zij staat afwijzend tegenover vreemd vermogen op de lange termijn.

Niche speler: Gericht op een specifiek domein binnen de zakelijke dienstverlening, met als aandachtsgebieden financieel, juridisch en ICT. Daar waar uitvoerende werkzaamheden samenkomen met het verbeteren van processen en optimalisatie van geautomatiseerde gegevensverwerking.

Ontwikkelingsgericht: Medewerkers kansen bieden om zich te ontplooien, om ze mede de organisatie te laten ontwikkelen. Bijdragen aan hun mobiliteitskansen, zodat ze bewust en oprecht kiezen voor hun deelname aan onze bedrijven.