Algemene informatie

  • Naam: Leanne

  • Woonplaats: Amersfoort

Leanne volgde het Traineeship Zorgadministratie en is al tijdens haar eerste opdracht doorgegroeid naar de rol van consultant. Haar ambitie is om aan het werk te gaan als adviseur en hierbij op te treden als bemiddelaar tussen verschillende partijen. Quoratio helpt haar die ambitie te realiseren door het vinden van de juiste opdracht. 

Na mijn studie Management in de Zorg was ik op zoek naar een leuke baan in de gezondheidszorg die aansloot bij mijn opleiding. In deze periode heb ik verschillende keren gesolliciteerd en elke keer werd ik afgewezen omdat ik geen ervaring had. Toen ben ik me meer gaan richten op traineeships en zo kwam ik Quoratio tegen. Bij Quoratio sprak de combinatie van werken en leren mij aan, evenals de mogelijkheid om bij verschillende zorginstellingen in de keuken te kijken. Daarom besloot ik te solliciteren.

Nog voor de start van de opleiding werd ik geplaatst bij het AMC.

Al voor de opleiding een opdracht
Een week voor de start van de opleiding was ik al geplaatst bij een opdracht in het AMC in Amsterdam. Hierdoor kon ik al tijdens de opleiding praktijkervaring opdoen binnen de zorgadministratie. Op deze manier kon ik de opgedane kennis gelijk toepassen in de praktijk en kon ik de verschillende thema’s die in de opleiding aan bod kwamen beter plaatsen en gelijk toepassen in de praktijk. Daarnaast was de combinatie van fulltime werken en het volgen van de opleiding goed te doen.

Goede begeleiding vanuit het AMC
Bij het AMC kwam ik als groentje binnen. Ik had weinig kennis van DBC registratie en had geen idee wat er allemaal speelde op de zorgadministratie. Dit maakte de eerste dagen best spannend. Gelukkig was de opdrachtgever hiervan op de hoogte waardoor ik goed begeleid en ingewerkt ben.

Ik analyseerde retourinformatie om de processen te optimaliseren.

In eerste instantie was de opdracht vooral gericht op het wegwerken van de retourinformatie. Samen met een team van vijf externe medewerkers hebben we deze klus geklaard. Tijdens het wegwerken van de retourinformatie kwam naar boven dat DBC’s waarbij de patiënt een budgetpolis had, vaak retour kwamen.

Diversiteit aan werkzaamheden
Naar aanleiding van deze analyse is het proces rondom patiënten met een budgetpolis aangepast en is het zorgloket in het leven geroepen. Bij het zorgloket kunnen patiënten met vragen over de vergoeding van zorg terecht. Samen met een collega stond ik deze patiënten per e-mail te woord. Daarnaast heb ik ondersteund bij de implementatie van EPIC, het nieuwe elektronische patiënten dossier in het AMC. Door de diversiteit aan werkzaamheden heb ik in de eerste anderhalf jaar veel ervaring opgedaan en is mijn kennis rondom registratie, vergoeding van zorg en processen binnen het ziekenhuis vergroot.

Nieuwe verantwoordelijkheden
Tijdens mijn opdracht bij het AMC ben ik consultant geworden. Hierin heb ik nauwelijks verschil gemerkt qua werkzaamheden of verantwoordelijkheden. Deze verschillen werden pas duidelijk tijdens mijn tweede opdracht, toen ik aan de slag ging bij een zelfstandig behandelcentrum op het gebied van orthopedie.

De kennis die ik opdoe kan ik bij een volgende opdracht ook  weer gebruiken.

Tijdens deze opdracht ben ik veel met de handreiking 2016 en het systeem ValueCare bezig. Voor de handreiking 2016 heb ik steekproeven uitgevoerd en gecontroleerd zodat de vastlegging consistent gebeurde. Daarnaast ben ik ook bezig met bijlage 3 van de handreiking 2016. Doordat mijn specifieke hoofdtaken heb ik heel specifieke kennis die ik ook bij een volgende opdracht weer kan gebruiken.

Ik werk graag als consultant
Het werken als consultant voor Quoratio bevalt mij goed. Sinds ik consultant ben worden mijn ontwikkeldoelen nog beter in de gaten gehouden en wordt er gekeken of een opdracht bijdraagt aan mijn ontwikkeling. Dit vind ik heel positief. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en steeds nieuwe uitdaging aangaan, het is fijn wanneer een werkgever daarin een duidelijk bijdrage levert.

Samen met Quoratio heb ik een ontwikkelplan met doelen opgesteld.

Ik merk dat Quoratio op zoek is naar een opdracht die vaardigheden bevat die ik nog niet in de praktijk heb kunnen uitvoeren, zodat ik hierin kan groeien. Samen met Quoratio heb ik een ontwikkelplan opgesteld met doelen voor de komende tijd, met deze ontwikkeldoelen wordt rekening gehouden bij vervolgopdrachten. Hierdoor merk ik dat Quoratio het belangrijk vindt dat hun medewerkers groeien en zich blijven ontwikkelen.

Persoonlijke ontwikkeling en ambitie
Ik zou graag mijn kennis van en ervaring in de gehele gezondheidzorg willen vergroten. Dit zou ik nog kunnen uitbreiden door middel van opdrachten binnen een GGZ instelling of een zorgverzekeraar.

Quoratio helpt mij mijn ambitie te realiseren door het vinden van de juiste opdracht.

Mijn ambitie is om aan het werk te gaan als adviseur en hierbij op te treden als bemiddelaar tussen verschillende partijen. Het lijkt mij namelijk een enorme uitdaging om ondanks verschillende werkwijzen of belangen te zorgen voor een advies dat aansluit bij ieders wensen en behoeftes. En Quoratio helpt mij deze ambitie te realiseren door het vinden van een opdracht waarin het geven van advies een belangrijk element is.

Benieuwd naar andere ervaringen?

Wij geven je graag een realistisch beeld van wat je kunt verwachten van een traineeship bij Quoratio. Daarom delen wij graag nog meer ervaringen van trainees, consultants en oud-collega's met je. Zij kunnen je als geen ander vertellen hoe zij het traineeship hebben ervaren en wat het hen heeft gebracht.

Enthousiast geworden? Kom meer te weten over onze traineeships!

Enthousiast geworden? Kom meer te weten over onze traineeships!

Neem nu die stap naar een nieuwe carrière en meld je aan voor één van onze traineeships. Weet je nog niet naar welke van de 3 je voorkeur uitgaat? Geef dan aan dat je geen voorkeur hebt, dan gaan we samen onderzoeken welke het beste bij je past!

Meer info
solliciteer nu!