Waarom Zorgadministratie?

Waarom zou je ervoor kiezen om in de zorgadministratie aan de slag te gaan? Omdat je van puzzelen houdt en net zolang doorgaat tot alles klopt. Cijfers vind je leuk en hebben geen geheimen voor jou. De bekostigingssystematiek in de zorg spreekt je aan en je wilt weten wat er speelt. Je ziet een uitdaging in de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de administratieve organisatie. En met hulp van diverse digitale applicaties maak je de puzzel kloppend en draag je jouw steentje bij aan het beter maken van de zorg.

Het doel van zorgadministratie

De zorgaanbieder moet de geleverde zorg op de juiste manier registreren. Hierbij kun je denken aan het aantal en soort behandelingen of uitgevoerde onderzoeken. Maar ook de duur van een afspraak, de start- en einddatum van de zorg, de diagnose en uiteraard NAW-gegevens.

Het is hierbij van essentieel belang dat er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Deze landelijk geldende wetten en regels wijzigen nogal eens en zijn in veel gevallen op verschillende manieren te interpreteren. Voor de zorgadministratie dus de uitdaging om de geleverde zorg op de juiste manier en volgens de juiste regels vast te leggen.

Pas als er een juiste, volledige én tijdige registratie heeft plaatsgevonden kan er worden overgegaan tot facturatie van de geleverde zorg. Afhankelijk van de sector (Ziekenhuizen, Universitair Medische Centra, Geestelijke Gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) ontvangt een zorgaanbieder zijn geld van zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren of particulieren.

Registratie van geleverde zorg

Er gaat jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s om in de zorg. Het is dus niet zo gek dat de partijen die deze vergoedingen aan zorgaanbieders uitkeren dit grondig willen controleren. En de enige manier om dat te kunnen controleren is als de geleverde zorg door de zorgaanbieder juist, tijdig en volledig wordt geregistreerd. Dat betekent dat bij de eerste inschrijving van een patiënt of cliënt alle benodigde persoonlijke gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) worden opgeslagen.

Vervolgens worden daar op een later moment gegevens rondom de gestelde diagnose en bijhorende behandeling(en) aan toegevoegd. Dit gebeurt in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Later komen hier nog de behandelaar(s) en aan het einde van het behandeltraject het ontslag bij. Deze informatie wordt vervolgens naar de betreffende financier gestuurd – dit kan zijn: de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de gemeente of het zorgkantoor van de patiënt of cliënt – zodat deze de kosten voor de geleverde zorg aan de zorgaanbieder kan uitbetalen.

Zorgadministratie onmisbaar

De zorgadministratie vervult dus een onmisbare rol in het bestaan en verbeteren van de zorg bij zorgaanbieders. En dat geldt voor Ziekenhuizen, Universitair Medische Centra, Geestelijke Gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Want zonder zorgadministratie geen geld en dus geen zorg.

Naast het verwerken van declaraties verwerkt de zorgadministratie nieuwe wet- en regelgeving in de processen en softwaresystemen. Er wordt hierbij voortdurend gekeken welke processen – van registratie tot declaratie – geoptimaliseerd kunnen worden. Van betere registratie door de specialist die de zorg leveren tot het verminderen van foutieve declaraties naar de partijen die de vergoedingen verstrekken.

Het doel is altijd het verbeteren van de zorg en niet de administratie op zich. Het is dus belangrijk om goed te kijken naar de bestaande processen en waar deze verbeterd kunnen worden, zodat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg.

Wat doe je als zorgadministrateur?

Als zorgadministrateur ben je verantwoordelijk voor het juist, tijdig én volledig registreren van de geleverde zorg. Dat betekent dat alle administratieve processen vanaf de eerste inschrijving van een patiënt tot aan de declaratie op de goede manier zijn vastgelegd. Dit klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk toch een stuk complexer waardoor er toch nog vaak dingen fout gaan. Hierbij kun je denken aan:

  • Het gebruik van een verkeerde registratiecode
  • Geen ingevuld Burger Service Nummer
  • De verwijs- of ontslagbrief ontbreekt
  • De zorg valt buiten de start- of einddatum

Een goede registratie van zorgactiviteiten zal leiden tot facturatie en uiteindelijk tot betaling van geleverde zorgactiviteiten. Hierbij is het van belang dat de registratie van zorgactiviteiten in 1 keer goed moet zijn, dus juist, volledig én tijdig.

Foutieve registratie kan een aantal gevolgen hebben:

  • Een foutieve factuur (betaling te hoog, te laag of helemaal niet)
  • Correcties en nieuwe facturatie
  • Oninbaarheid en afboeking
  • Omzetverlies voor de organisatie

Een deel van deze registratie vindt plaats aan de bron (bronregistratie). Dat wil zeggen dat degene die de patiënt of cliënt inschrijft, of een specialist die de patiënt of cliënt behandelt, bepaalde gegevens moet vastleggen in het EPD of ECD. Er zijn dus meerdere mensen van verschillende disciplines betrokken bij de registratie, wat ook meteen de moeilijkheid van het proces aangeeft. Daarom heb je als zorgadministrateur eveneens een controlerende en adviserende functie.

Door te controleren kun je eventuele fouten uit de declaratie halen en deze oplossen. En komt een van de fouten veelvuldig voor? Dan ga je op zoek naar waar in het proces de fout ontstaat zodat je het proces én de uiteindelijke uitkomst kunt verbeteren.

Veranderende wet- en regelgeving

Als zorgadministrateur is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van beleids- en declaratieregels en wet- en regelgeving, want binnen de zorg verandert dit voortdurend. Als zorgadministrateur de uitdaging om deze veranderingen te verwerken in de processen en de systemen zodat deze voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving.

Omdat regelgeving binnen de zorg continu verandert, zijn zorgadministraties volop in ontwikkeling om op deze veranderingen in te spelen. Daarbij zorgt ook de invoering van nieuwe systemen voor grote veranderingen op de zorgadministraties van Nederlandse zorginstellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de implementatie van nieuwe EPD’s of ECD’s. Behalve aanpassing en verbetering van werkprocessen, zorgen deze veranderingen voor het ontstaan van nieuwe rollen en taken binnen de zorgadministratie. Hierbij kun je denken aan adviseur op het gebied van implementatie van een nieuw EPD of ECD, projectleider Horizontaal Toezicht of procesmanager. En juist dat maakt het werk als zorgadministrateur zo leuk en uitdagend!

Ben je overtuigd dat dit het vakgebied is waarin je aan het werk wilt? Solliciteer dan op het Traineeship Zorgadministratie!

Enthousiast geworden? Kom meer te weten over onze traineeships!

Enthousiast geworden? Kom meer te weten over onze traineeships!

Neem nu die stap naar een nieuwe carrière en meld je aan voor één van onze traineeships. Weet je nog niet naar welke van de 3 je voorkeur uitgaat? Geef dan aan dat je geen voorkeur hebt, dan gaan we samen onderzoeken welke het beste bij je past!

Meer info

Lees verder

Lees verder

Inhousedag 2019

Inhousedag 2019

Wil jij graag een kijkje nemen bij Quoratio, ons beter leren kennen én ontdekken of jij het in je hebt? Meld je dan nu aan...

lees meer
4 redenen om naar de Quoratio Inhousedag te komen

4 redenen om naar de Quoratio ...

Een aantal keer per jaar organiseren we een inhousedag op ons kantoor in Bunnik. Waarom? Om jou als potentiële trainee kennis...

lees meer
solliciteer nu!