Consultant Matthijs neemt je mee in de 3 skills die de zorgadministrateur anno 2018 nodig heeft.

Complexe wet- en regelgeving en de steeds intensievere samenwerking met andere afdelingen vragen om andere skills bij de zorgadministrateur. Consultant Zorgadministratie Matthijs neemt je mee in de 3 skills die de zorgadministrateur anno 2018 nodig heeft om te zorgen voor een juiste, volledige en tijdige registratie van geleverde zorg.

1. De zorgadministrateur als ‘vertaler’
Frequente veranderingen in wet- en regelgeving maken het werken in de zorg tot een uitdaging. Niet alleen de zorgadministrateur krijgt te maken met deze veranderingen. Ook de zorgverlener ervaart hier de gevolgen van. Van de zorgprofessional kan niet worden verwacht dat alle veranderingen bijgehouden worden en dat dit ook direct juist geïmplementeerd wordt in de registratie.

Om een goede registratie aan de bron te borgen is het van belang dat de zorgadministrateur de wijzigingen in wet- en regelgeving bijhoudt en deze weet te vertalen naar de zorg. Immers, ook de zorgprofessional heeft baat bij een goede informatievoorziening. Zo voorkom je dat er tegen het einde van de maand de zoveelste ‘foutlijsten’ gestuurd worden, wat voor een piek aan werk zorgt voor de zorgverleners. De zorgadministrateur is daarmee de vertaler van wet- en regelgeving naar de praktijk en daarmee ook de expert bij uitstek bij complexe vraagstukken.

2. De zorgadministrateur als verbinder
Om de werkzaamheden als zorgadministrateur uit te voeren kom je niet meer weg met een ‘eilandjescultuur’, ofwel een houding waarbij een medewerker enkel oog heeft voor zijn eigen visie en werkzaamheden. Uitdagingen binnen de zorg hebben meerdere raakvlakken. Denk hierbij aan de zorgverkoop, interne beheersing, relatiebeheer met externen en procesmanagement. De zorgadministrateur kan hier optreden als verbinder door knelpunten in de AO/IC (Administratie Organisatie & Interne Controle) te signaleren en op basis van het gemeenschappelijk belang de betrokken partijen bij elkaar te brengen.

Een goede samenwerking vergt van beide kanten inlevingsvermogen en de wil om elkaars proces te (leren) begrijpen zonder daarbij het belang van de eigen afdeling uit het oog te verliezen. Het is dus niet alleen een taak van de zorgadministratie, maar onderdeel van het optimaliseren van de organisatiecultuur. Op deze wijze ontstaat er een samenwerkingsrelatie waarin iedereen zijn kennis deelt, zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en samen nadenkt over het verbeteren van de AO/IC.

3. De zorgadministrateur als adviseur
De zorgadministrateur is bij uitstek de expert op het gebied van zorgregistratie. Dat is iets waar wij als zorgadministrateurs trots op mogen zijn. Des te groter de meerwaarde wanneer deze kennis ingezet kan worden vanuit de rol als adviseur. De zorgadministrateur kan vanuit zijn of haar expertrol andere disciplines adviseren op het gebied van registratie en het voorkomen van de hoge administratieve last en risico’s die hiermee samenhangen.

Zo kan de zorgadministrateur adviseren met betrekking tot risico’s in de zorginkoop, meedenken met de Interne Controle om veelvoorkomende risico’s te beheersen aan de bron, maar ook om behandelaren te adviseren in het efficiënt bijhouden van de registratie. Voorwaarde is dat het advies zodanig geformuleerd kan worden dat de doelgroep er ook echt iets mee kan. Dit vraagt om goede communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit. Het kan tot mooie resultaten leiden wanneer het advies een wisselwerking tussen verschillende afdelingen tot gevolg heeft.

De nieuwe zorgadministrateur
Het gehele pakket aan vaardigheden dat de zorgadministrateur nodig heeft is vanzelfsprekend veel breder. Deze drie vaardigheden kunnen echter een groot verschil maken binnen de organisatie. Daarnaast maakt het naar mijn mening het werk als zorgadministrateur nog leuker, interessanter en uitdagender.

Genoemde rollen goed kunnen vervullen vergt veel oefening (met het nodige vallen en opstaan). Quoratio ziet het toenemende belang van deze ‘soft skills’ en organiseren daarom regelmatig masterclasses en cursussen om mijn collega’s en mij hierin te begeleiden en op de hoogte te houden. Zo ben ik samen met mijn collega’s klaar voor de rol als zorgadministrateur van de toekomst, want als zorgadministrateur ben je nooit uitgeleerd. 

Matthijs Tiesema
Consultant Zorgadministratie

Enthousiast geworden? Kom meer te weten over onze traineeships!

Enthousiast geworden? Kom meer te weten over onze traineeships!

Neem nu die stap naar een nieuwe carrière en meld je aan voor één van onze traineeships. Weet je nog niet naar welke van de 3 je voorkeur uitgaat? Geef dan aan dat je geen voorkeur hebt, dan gaan we samen onderzoeken welke het beste bij je past!

Meer info
solliciteer nu!